Opfordring

Til alle !

Nye arrangementer

Vil du have besøg ? Mangler du et godt råd eller lidt vejledning til dit traktorprojekt ?
Har du noget du vil vise frem kommer vi gerne nogle stykker til en hyggelig snak.
Har du måske en spændende arbejdsplads der vil have besøg, eller en god ide til et
kommende klubarrangement, så kom frem med det.
Send os en mail eller ring til en af os i SVTKs bestyrelse

Arrangementer

2018

2019

25. Januar

Bowlingstævne, Haslev.

--. Marts

Generalforsamling 2019 afholdes i Marts. Dato endnu ikke fastlagt.

17 - 19. Maj

Forårstur til Bornholm


Servertid: 19/12 2018 8:19
PHP ver.: 7.2.13