Næste arrangement: 12. Juni
Dette arrangement er aflyst pga. Corona restriktioner.
Event på Grønnegades Kaserne, Næstved. Aflyst

OBS: SVTKs Værkstedsaftener vil i den kommende tid være AFLYST !

Dette skyldes regeringens udmeldinger vedr. Corona situationen i Danmark.

Ligeledes ser vi os nødsagede til, at lukke vores Traktor-Museum i en ikke nærmere bestemt periode.
Der vil således IKKE være adgang for besøgende foreløbig !

Følg med her på siden for nærmere besked vedr. genåbning af Museum og Værkstedsaftener.


The Ferguson Dream Team, nu med lyd!
Torben starter vores motor, også med lyd!

00


 Billede 66 af 378 :
 26/04 2011 Museet

 - - - OBS - - -   Nedlukning af museet !!!  
Med baggrund i regeringens seneste udmelding om Corona situationen, er vi nødt til, at meddele, at vi igen må lukke vores Museum. :-(

HUSK at regeringens påbud om begrænsning af tilstedeværende ved alle offentlige forsamlinger, stadig skal overholdes!