Om SVTK..

SVTK - Sjællands Veteran Traktor Klub.

SVTK blev stiftet den. 18. oktober 1990 i Køge, af 23 Veteran traktorer entusiaster, der ville lave nogle lokale aktiviteter på veteran-traktor området, og man må sige, at det er lykkedes over al forventning.

Klubben har ca. 200 medlemmer.

Medlemsskab koster kr. 350,- om året. Ved indmeldelse efter 01.07, betales halvt kontingent.
Beløbet kan indbetales på konto i Nordea med, reg.nr. 2360 og kontonr. 0727 625 313.
Ved indbetaling via PC-bank angives kortart <73>+81610843>.
Husk at opgive navn og adresse!

Du kan også melde dig ind her -> KLIK

Eller på telefon: 4020 4372

Blandt SVTK's mange aktiviteter er følgende:

  • klubaften hver tirsdag

  • Sjællands Traktormuseum

  • Udstillinger,  Roskilde dyrskue og Bregentved dyrskue.

  • Aktivitetsdage, i begyndelsen af august - mulighed for at høste og arbejde i marken.

  • Pløjestævner - DM og EM.

  • Udflugter til samlere og udenlandske træf.

  • Temaaftener, f.eks. om motorlære, el-lære og smøreolie.

  • Klubblad, "Trækbommen" udkommer 5 gange årligt.

  • Julefrokost.

Klubaften hver tirsdag, Mulighed for reparationsplads til din traktor.

SVTK har haft stor fordel af at have et fast mødested på Overdrevsgården ved Herfølge, hvor der er klub- og værkstedsaften hver tirsdag kl. 19.00 - 23.00.

For kr. 200,-/md. kan medlemmer leje en værkstedsplads og låne værktøj til istandsættelse af egen traktor.

SVTK - Danmarks bedste pløjeklub.

SVTK har markeret sig meget stærkt indenfor veteranpløjning, hvor vi, sagt i al beskedenhed, har Danmarks bedste pløjere. Bl.a. havde SVTK to deltagere til EM i veteranpløjning i Irland i 2002. SVTK var ligeledes medarrangør til EM 2003 på Dansk Landbrugsmuseum i Randers.