Addendum til Traktortips projektet Ret og Pligt :

af Michael Due, SVTK.

Traktortips konceptet :

Styregruppen bag TraktorTips projektet tilbyder en række gratis og uforpligtende tilbud.
Herunder en startpakke med en forberedt mappe- og fil-struktur med et enkelt og "nemt at betjene" samt integrere - MENU system.
Desuden indeholder startpakken et sæt retningslinjer kaldet: 'Traktortips Projektet Ret og Pligt'. Disse retningslinjer må i videst muligt omfang overholdes. Dels af kompatibilitetsårsager og dels af hensyn til at brugerne kan forventes, at veksle imellem flere klubbers TraktorTips tilbud.

WEB-masters rettigheder i forhold til Traktortips konceptet :

Da den specifikke hjemmeside tilhører den enkelte (traktor)Klub, i nærværende tilfælde SVTK, som har givet ansvaret for hjemmesidens drift videre til en såkaldt webmaster, vil det altid være den lokale webmaster, der har den endelige beslutning vedrørende optagelse og/eller udelukkelse af de enkelte TraktorTips og øvrige delelementer.
Det er desuden den lokale webmaster, der afgør i hvilket omfang de, af Traktortips konceptet, udstedte retningslinjer bør overholdes-
Webmaster kan til enhver tid vælge at dispensere fra de, af Traktortips konceptet, udstedte retningslinjer.

Med andre ord :

Hvis du har et indlæg til TraktorTips, som du måske ikke selv mener overholder de angivne regler, så kontakt din lokale webmaster. Det er gratis og vi vil altid søge en fornuftig løsning på eventuelle problemer.
Kontaktoplysninger findes andetsteds på disse sider.

Mvh. Michael Due, SVTK.

                               Tilbage