Traktortips - Ret og pligt.

Denne side forventes færdigredigeret om få timer.

Traktortips er et system beregnet til at distribuere og langtidsgemme dine html sider med tips om traktor.

Meningen er, at du skænker filen til en Webmaster på et domæne med Traktortips, og så bør han og systemet arbejde gratis for, at din side kommer ud til et større publikum på flere domæner, hvor den kan gøre mere nytte og samtidigt nyde godt af en større datasikkerhed og tilgængelighed for fremtiden.

Om det at skrive faglige filer til Traktortips:Du behøver næppe se mange faglige sider, før du forstår skabelonen, men læs alligevel reglerne.

Det gør det også nemmere for Webmaster, hvis du har detaljerne på plads.

Sidernes design skal være enkelt.1) En tydelig og forklarende overskrift (evt. incl mærke, model, type, årgang, osv.).2) Det relevante indhold.3) Formularen til sidens fod således:Med forbehold for fejl og mangler er denne side skænket til deling med Traktortips ver 1.0 ”indleveringsdomæne årstal”.

Mvh ”forfatternavn/ID evt. klubnavn og medlemsnummer”

Find ”Ret_og_Pligt” i Traktortips Menuen for at se mere.

Fremstillingsdato: ”fremstillingsdato” - Opdateret: ”nyeste opdateringsdato”

Dine html dokumenter må kun vise gratis og lovligt indhold.

Siderne skal gerne have en vis teknisk/faglig værdi.

Der bør være et link til et pålideligt sted, hvor hver side kan kommenteres.

Eksterne links til kildehenvisninger, gode forbindelser og gode leverandører er OK, men ikke pop-op reklamer eller anden kommerciel udnyttelse.

Links til at bevæge sig rundt på eget domæne bør generelt ikke eksistere på de faglige sider.

Brugerne må klare sig med browserens tilbageknap, så siderne bevares rene og kompatible til ethvert domæne.

Enkelt og kompatibelt.!Mapper med indhold større end 1 Mb skyldes ofte for dårlig billedkomprimering.

Prøv f.eks. at se ”DB996_Bremsereparation_startpk2016”, hvor syv integrerede billeder fylder mindre end 0,5 Mb.

Har du billeder og tekst til en god side, men du mangler bare at hitte ud af, hvordan du bygger en index.html fil, som er god nok til systemet, så giv ikke op.

Angående fil størrelser er det i sidste instans op til Webmaster, om han vil acceptere, afvise eller hensynsfuldt hjælpe med at reducere, og i Traktortips menuen kan du yderligere kigge efter hjælp til at skrive html filer.

Den normale procedure bør være, at man som leverandør af et nyt tip vil få mindst et år til at redigere siden hos den Webmaster, som har modtaget den, og først efter dette år vil fil mappen kunne blive distribueret ud til andre domæner.

Spørg din Webmaster, før du afleverer, hvis du har særlige ønsker i forhold til dette.

Hvert andet år bør den lokale Traktortips Webmaster videregive alle nye tips filer til flere andre samlere, museer, klubber eller leverandører, som han har tillid til, og som også benytter Traktortips systemet.

Dette er en kæmpe gratis fordel både for datasikkerhed og for, at brugerne af traktorer altid har adgang til de tips, som andre har lagt ind. Men det viser også respekt for de mennesker, som har givet tippet, at systemet hjælper med at bringe det ud til så mange som muligt.

Der kan også gå tre eller fire år eller mere. Det bestemmer Webmaster. Men følger man den ønskede moral i dette system, så giver man filerne videre.

Skilledato for backup til udsendelse bør være nytår.Det er ikke nemt at spå om fremtiden, men man må nok forvente, at det i tvivlsspørgsmål bliver de største givere og de bedste samlere, der også får mest at sige om, hvordan fordelingen håndteres på bedste vis til gavn for systemet. Men alle starter i det små, og alle har brug for hinanden.

Derfor er Traktortips Startpakken også for alle, og den er konstrueret til at kunne køre off-line. Det er bestemt hverken nødvendigt eller en stor fordel selv at eje en hjemmeside med Traktortips for at kunne producere faglige filer til Traktortips.Brugerne må forvente, at siderne kan fremvises frit.

Men afhængigt af vigtigheden og Webmaster og sammenholdet blandt brugere og domæner med Traktortips, vil der være en vis sandsynlighed for, at misbrug kan bremses.

Og det vil være stærkt imod idéen, hvis en medvirkende Webmaster f.eks. framer eller blander nogen som helst side fra Traktortips sammen med mange reklamer eller anstødeligt materiale.

Det er meningen, at brugen og brugerfladen skal holdes ren og sober, og det bør for læseren være nemt at bringe siden ud af framen (indramningen), så den kan læses i fuld størrelse uden forstyrrelse.

Kommerciel udnyttelse vil være imod den gode givende ånd, som skal sikre produktionen af de faglige filer.Husk at kigge på linket i bunden for at se, om der er lokale særregler.

Resten af teksten er mest til Webmaster:

Der medfølger en Traktortips Menu formular i startpakken, og denne menu kan flyttes til egen mappe og redigeres, og nye links kan tilføjes efterhånden som der modtages faglige filer.

Links i Traktortips menuen bør generelt kun være relative links. Dog kan et link til en fælles overordnet Traktortips søgemaskine måske i en periode være en relevant undtagelse. Og savnes der et fungerende kommentarlink til et emne, da er det også ok at tilføje det i Traktortips menuen under emnelinket.

Det er kutyme, at den lokale Traktortips menu medfølger, når der udveksles filer, men hver Webmaster afgør selv, hvilke menuer han/hun viser frem. Det kan også være en lettelse at have fået menuerne med, når man har modtaget filer og skal udbygge den lokale menu og tjekke, om man har fået det hele med. Med hensyn til søgemuligheder for læserne kan det ligeledes være vigtigt, at den lokale menu i sin helhed følger med. Har man ingen, så kan en liste over alle links og mapper i datoorden måske formilde modtageren, som så selv kan bygge dem ind i eget domænes Traktortips Menu, eller bygger en ny.

Det er ingen kunst at skabe en speciel menu. Kunsten her er nærmere at aflevere tingene til andre i et spiseligt format.

Har man modtaget Traktortips filer fra en anden Webmaster, så bør man som udgangspunkt kunne gå ud fra, at det er i orden at vise siderne frem, selvom nogle af dem knapt overholder forskrifterne.

Men fremvisningen af filer vil altid være op til Webmaster. Det er altid ham, der afgør, om det pågældende materiale overholder de fornødne forskrifter.

Det skal dog her anbefales, at man tilstræber at leve op til standarden, da det måske ellers kan blive vanskeligt at afsætte de faglige filer til andre, og dette kan blive en skuffelse for brugerne, som har lavet de faglige filer med henblik på at komme mange til gavn.Installationen fra startpakken er enkel, og hvis den ikke ændres, så vil Webmaster altid vide, at han får det hele med i en backup, hvis han blot tager en kopi af TraktorTips mappen med alt indhold.

Når kravet til relative links overholdes, så indebærer det også den mulighed, at man kan omdøbe TraktorTips mappen, og hvis man ellers kan finde menuen igen, så virker Traktortips alligevel. Man kan også kopiere TraktorTips mappen ned i en undermappe, og hvis man ellers kan finde menuen, så virker Traktortips alligevel. Det kan være en fordel til privat testkørsel og tilmed blive en god og enkel måde at styre det på, når man lægger filer ind fra andre domæner.

Harmoniserings anbefalingerne på denne side er dog ikke mere skrappe og fremadkompatible, end at det stadig er nødvendigt, at den enkelte Webmaster i samarbejde med andre tænker på, hvordan han bedst hjælper systemet med at sikre og fremvise de danske traktortips filer på den lange bane.Mappestruktur:Mappestrukturens kategorier følger med startpakken, så man får den foræret uden slåfejl, når man kopierer det hele ind.

Når nye html filer indsættes på serveren:

Nye mappenavne til de faglige index.html filer bør være sigende, men ikke overstige 100 tegn.

Eksempler på mappenavne:/DB996_Braendstofpumpe_Utaet_startpk2016/

/DB996_Bremsereparation_startpk2016/Læg mærke til: Modelnavn først, mellemrum = ” _ ” , æ= ”ae” , ø= ”oe” , å= ”aa” og klubforkortelsen (her startpk) med små bogstaver til sidst sammen med årstallet uden mellemrum.

De faglige mapper med filer monteres yderst i træet i følgende kategorier alt efter, hvad der passer bedst til indholdet:domænenavn.dk/TraktorTips/Andre_Veterankoeretoejer/

domænenavn.dk/TraktorTips/Bukh_traktor_og_Motor/

domænenavn.dk/TraktorTips/David_Brown/

domænenavn.dk/TraktorTips/Entreprenoermaskiner/

domænenavn.dk/TraktorTips/Ferguson_og_Massey_Ferguson/

domænenavn.dk/TraktorTips/Fiat/

domænenavn.dk/TraktorTips/Fordson_og_Ford/

domænenavn.dk/TraktorTips/Generelt_materiale/

domænenavn.dk/TraktorTips/IH_Farmall/

domænenavn.dk/TraktorTips/John_Deere/

domænenavn.dk/TraktorTips/Massey_Harris/

domænenavn.dk/TraktorTips/Mejetaerskere/

domænenavn.dk/TraktorTips/Nuffield_og_Leyland/

domænenavn.dk/TraktorTips/Nyere_traktorer/

domænenavn.dk/TraktorTips/Redskaber_og_maskiner/

domænenavn.dk/TraktorTips/Stationaere_Motorer/

domænenavn.dk/TraktorTips/Tyske_veterantraktorer/

domænenavn.dk/TraktorTips/Volvo_Bolinder_Munktell/Denne side er ikke ment til at give anledning til anden mulighed for juridisk forfølgelse, end den, der i forvejen findes i den almindelige lovgivning. Alt er udelukkende et forsøg på at skabe en smule system i sagerne, så flere tips på sigt kan blive til glæde for flere traktorfolk.

Hvis nogen f.eks. skulle have lyst til kun at benytte mappestrukturen, så er det bedre end ingenting. Men alt er i forvejen tilstræbt minimeret ud fra, at det skal være praktisk at opbevare og udveksle filer. Hvis Traktortips bliver en succes, er der måske mere grund til at advare imod mere smukke og lækre versioner, som også vil komme på banen, men som over tid vil kræve mere teknisk avanceret vedligehold. Hvis man ønsker at udvikle noget mere lækkert at se på, så må det nok anbefales, at det f.eks. gøres med framing, ekstra pakker eller plugins, der efterfølgende kan tilbygges startpakken og fjernes igen uden at ændre denne.Det er brugerne selv og de involverede domæner, der kommer til at bestemme, hvordan Traktortips skal administreres og udvikles på sigt.

Alle ønskes god arbejdslyst med at lave noget godt.Traktortips Version 1.0 Startpakken - Filoversigt:/TraktorTips/David_Brown/DB996_Bremsereparation_startpk2016/

/TraktorTips/David_Brown/DB996_Braendstofpumpe_Utaet_startpk2016/

/TraktorTips/Traktortips_Menuer_fra_medvirkende/Traktortips_Menu_Universal_original_fra_Startpakken/index.html

/TraktorTips/Traktortips_Vejledning/Traktortips_Projektet_Ret_og_Pligt/index.html

/TraktorTips/Traktortips_Vejledning/Hjaelp_til_at_skrive_html_filer/index.html

/TraktorTips/Traktortips_Vejledning/Debat_om_Traktortips_Projektet/index.html

/TraktorTips/Traktortips_Vejledning/Saerlige_Lokale_Regler_fra_Webmaster/index.html

De tre førstnævnte må man gerne slette, hvis de ligger i vejen.

De fire sidstnævnte vises til vejledning med relative links i egen Traktortips Menu.

De faglige mapper er vist længere oppe, og ”TraktorTips” mappenavnet er valgfrit.

Med henblik på ydeligere fleksibilitet og dynamik er "Traktortips" navnet ligeledes valgfrit.

Alternativt kan man vælge "Traktorfif", "Traktorfiks", "Traktorråd", "Traktorrep", "Traktorhint" eller "Tractorhint".

En fil skænket til "Traktortips ver 1.0" er samtidigt skænket til "Traktorfif ver 1.0" osv.

Det afgørende er, at reglerne på denne side er gældende.

Vælger man et navn, som ikke er nævnt, skal det fremgå af særlige regler både hos afsender og modtagerdomæne.

Teknisk meget nødvendig opdatering uden at ændre det fremviste indhold er tilladt for samtlige filer i systemet.

Under ”Debat_om_Traktortips_Projektet” i Traktortips menuen kan du finde et sted at diskutere Traktortips regler og bede om en startpakke. Afklaring af regler bør altid foregå i et godt og åbent samarbejde imellem alle involverede parter.OBS Lokale særregler:

Hvis den lokale Webmaster har indført særlige regler eller undtagelser i forhold til denne side, så bør det fremgå af siden i mappen ”Saerlige_Lokale_Regler_fra_Webmaster” . Meningen er selvfølgelig, at der helst ikke anføres undtagelser, men når det alligevel sker, så henstilles der til at gøre det med den største omtanke for kompatibilitet med dateret log og i godt samarbejde med så mange andre Traktortips brugere og Webmastere som muligt. Men det kommer an på, hvad det er. F.eks. kan en lokal Webmaster godt forlænge redigeringsretten for sine brugere til to år og skrive det under særlige regler, uden det behøver at ødelægge kompatibiliteten i forhold til andre. Men det kan dog bremse den videre udgivelse af tips, og det kan måske være til skuffelse for brugerne. Omtanke må være nøgleordet.


Denne side hører til Traktortips Version 1.0 og må ikke redigeres.

Linket til denne side findes som ”Ret_og_Pligt” i Traktortips Menuen.

Fremstillingsdato: 4/2-2016 - Opdateret: 3/3-2016

Mvh Jakob - Webmaster grassroots.dk 2016